Misyonumuz

Misyonumuz

Misyonumuz

Evrensel değerler ışığında; ülkemiz ve insanların ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, milli manevi değerlere bağlı, akılcı, sorgulayan, hoşgörülü, yenilikçi ve yaratıcı; topluma karşı sevgi ve sorumluluk duygusuna sahip üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel boyutta bilgiye ulaşmak, bilgi üretmek ve bunları toplumun yararına sunmak.

Ezberden öte özümseyerek öğrenen,kendisini bilgiyle doldurmak yerine bilgiyi kullanan,yalnızca testlerle değil okullar arası kültür,sanat,spor gibi her dalla ilgili çalışmalar yapan düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen yerel değerlere bağlı,bilimsel çalışmalar yürütebilecek bireyler yetiştirmek kurumsal misyonumuzu oluşturuyor.